เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
area_covid.jpg
area_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
eldergy_covid_1.jpg
Phichit_24012565.JPG
Phichit_24012565.JPG
TEST and GO_th02_n.jpg
TEST and GO_th02_n.jpg
TEST and GO_en01_n.jpg
TEST and GO_en01_n.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
update_vaccine_covid.jpg
Endemic disease.jpg
Endemic disease.jpg
VUCA_Covid.jpeg
VUCA_Covid.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
previous arrow
next arrow
Long_COVID_symptom_00001.jpg
Long_COVID_symptom_00002.jpg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
ssj_phichit_stop_covid.jpeg
area_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
Phichit_24012565.JPG
TEST and GO_th02_n.jpg
TEST and GO_en01_n.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
Endemic disease.jpg
VUCA_Covid.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
previous arrow
next arrow
ATK Positive process.jpeg
ATK Positive process.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
DHF.jpg
DHF.jpg
Lung_cancer.jpg
Lung_cancer.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
HeatStroke.jpg
HeatStroke.jpg
Phichit_24012565.JPG
Phichit_24012565.JPG
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
eldergy_covid_1.jpg
no gift policy MOPH.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
ATK Positive process.jpeg
Beware of severe symptoms HI.jpeg
DHF.jpg
Lung_cancer.jpg
Coronavirus vaccine reduces deaths in elderly by 41 times.jpg
HeatStroke.jpg
Phichit_24012565.JPG
eldergy_covid.jpg
eldergy_covid_1.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
mask_not_covid.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  วันอังคาร, 23 June 2558 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  วันอาทิตย์, 09 August 2558 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  วันพฤหัสบดี, 13 August 2558 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  วันพฤหัสบดี, 25 February 2559 09:39

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ. 0032.002/1077 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ. 0032.002/1077 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

28 February 2565
      เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   เดือน กุมภาพันธ์ 2565   หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ. 0032.002/1077 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565   ( DOWNLOAD เอกสาร )
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2561
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตรผ่านระบบออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตรผ่านระบบออนไลน์

บริการทางการแพทย์ 02 March 2565
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตรผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 {youtube}kc-9A2i5Tn4{/youtube}
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมการแพทย์แนะวิธีการนอนในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ

กรมการแพทย์แนะวิธีการนอนในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 May 2565
      กรมการแพทย์แนะวิธีการนอนในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ   กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุฝึกเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา รับประทานอาหารให้พอดี ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน งดสูบบุหรี่ ลดแอลกอฮอล์ งดอ่านหนังสือ งดดูโทรศัพท์มือถือและงดดูโทรทัศน์ก่อนเข้านอน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อาทิ การรับรสที่เปลี่ยนแปลงไป  สายตามัวลง หูได้ยินไม่ชัดเจน ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ทำให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวลดลง รวมถึง การนอนหลับพักผ่อนของร่างกาย ซึ่งพบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้การนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงในการนอนลดลงเล็กน้อย มีการตื่นระหว่างคืนมากขึ้น มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่ส่งผลต่อการนอนหลับ บรรยากาศในบ้านพัก การขาดกิจกรรมระหว่างวัน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การนอนหลับในผู้สูงอายุมีคุณภาพลดลง ดังนั้น บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรทำความเข้าใจถึงสาเหตุ…
Readmore
รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ข่าวสารไอที 01 December 2564
      รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อยากใช้ Digital ID หรือ การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพียงลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน ก็จะรู้ว่ามีแล้วดีอย่างไร  ช่วยลดความเสี่ยงในการโดนปลอมแปลงตัวตน ลดความซ้ำซ้อนการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารกระดาษ ดาวโหลด : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)    ที่มา : https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36443/
Readmore
สธ. กำหนด

สธ. กำหนด "โรคฝีดาษวานร" เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ยังไม่พบรายงานในไทย

ข่าวเพื่อมวลชน 26 May 2565
      สธ. กำหนด "โรคฝีดาษวานร" เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ยังไม่พบรายงานในไทย          กระทรวงสาธารณสุข เผย คณะกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบให้ “ฝีดาษวานร” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากยังไม่แพร่เป็นวงกว้าง และประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยเข้าประเทศ โดยพบผู้ป่วยในยุโรป และเป็นสายพันธุ์ West African ที่มีความรุนแรงน้อย อัตราป่วยตาย 1%        วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) ที่…
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2564
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2564
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16 March 2565
        ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)  
Readmore
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 February 2565
        ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่  7  มีนาคม   2565 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่   8  มีนาคม  2565 …
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 February 2565
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง 21  กุมภาพันธ์ 2565 (DOWNLOAD)    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 January 2565
        ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)

Qr_code_bmnhos.go.th

free joomla image slider

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Login

01042565.jpg
PLAN5Y.jpg
OfC_Local.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
OFC.jpg
previous arrow
next arrow
01042565.jpg
PLAN5Y.jpg
OfC_Local.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
OFC.jpg
previous arrow
next arrow

EGP

ไม่พบฟีด
Protected with SiteGuarding.com Antivirus Protection