เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu

no gift policy MOPH 2

moph zero tolorance 2565

Open menu
no gift policy MOPH.jpg
no gift policy MOPH.jpg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

covid_alarm_stage_4.jpg
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
update_vaccine_covid.jpg
Endemic disease.jpg
Endemic disease.jpg
VUCA_Covid.jpeg
VUCA_Covid.jpeg
cope omicron.jpeg
cope omicron.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
EU_accept_digital health pass.jpg
EU_accept_digital health pass.jpg
notified_phichit_17102564.jpeg
notified_phichit_17102564.jpeg
HandWash.jpg
HandWash.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
Up covid.jpg
Up covid.jpg
mask family.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
HQ_14D.jpg
vaccine_newnorm.jpg
vaccine_newnorm.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
save_phichit_02.jpg
phichit_home.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow
covid_alarm_stage_4.jpg
update_vaccine_covid.jpg
Endemic disease.jpg
VUCA_Covid.jpeg
cope omicron.jpeg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
EU_accept_digital health pass.jpg
notified_phichit_17102564.jpeg
HandWash.jpg
Event Request Form.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
Up covid.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
vaccine_newnorm.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

ไม่พบฟีด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

situation_covid_bmn_25012565.JPG
situation_covid_bmn_25012565.JPG
situation_covid_bmn_24012565.JPG
situation_covid_bmn_24012565.JPG
situation_covid_bmn_23012565.JPG
situation_covid_bmn_23012565.JPG
situation_covid_bmn_22012565.JPG
situation_covid_bmn_22012565.JPG
situation_covid_bmn_21012565.JPG
situation_covid_bmn_21012565.JPG
situation_covid_bmn_20012565.jpeg
situation_covid_bmn_20012565.jpeg
situation_covid_bmn_19012565.JPG
situation_covid_bmn_19012565.JPG
situation_covid_bmn_18012565.jpeg
situation_covid_bmn_18012565.jpeg
IMG_9499.JPG
IMG_9499.JPG
IMG_9500.JPG
IMG_9500.JPG
previous arrow
next arrow
situation_covid_bmn_25012565.JPG
situation_covid_bmn_24012565.JPG
situation_covid_bmn_23012565.JPG
situation_covid_bmn_22012565.JPG
situation_covid_bmn_21012565.JPG
situation_covid_bmn_20012565.jpeg
situation_covid_bmn_19012565.JPG
situation_covid_bmn_18012565.jpeg
IMG_9499.JPG
IMG_9500.JPG
previous arrow
next arrow
Shadow

รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำประเทศไทย

Thank_100 million dose vaccine.jpg
Thank_100 million dose vaccine.jpg
Omicron_protect.jpg
Omicron_protect.jpg
no gift policy MOPH.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
If you see corruption_you have to expose it.jpg
If you see corruption_you have to expose it.jpg
NewNorm_at_HOME_001.jpg
NewNorm_at_HOME_001.jpg
NewNorm_at_HOME_002.jpg
NewNorm_at_HOME_002.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
DM.jpg
HT.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Thank_100 million dose vaccine.jpg
Omicron_protect.jpg
no gift policy MOPH.jpg
moph_zero_tolorance_2565.png
zero tolerance.jpg
If you see corruption_you have to expose it.jpg
NewNorm_at_HOME_001.jpg
NewNorm_at_HOME_002.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

ข้อมูลและสถิติ

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

ร่วมใจลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  วันอังคาร, 23 June 2558 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  วันอาทิตย์, 09 August 2558 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  วันพฤหัสบดี, 13 August 2558 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  วันพฤหัสบดี, 25 February 2559 09:39

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเข้าใช้งาน WIFI

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน มกราคม 2565 หนังสือที่ พจ.0032.002/28 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน มกราคม 2565 หนังสือที่ พจ.0032.002/28 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565

20 January 2565
      เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน มกราคม 2565 หนังสือที่ พจ.0032.002/28 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ( DOWNLOAD เอกสาร )
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2561
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 20 January 2565
      การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ วันที่ 6 – 7 มกราคม พ.ศ.2565 โดย  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นางณรัชญ์วัณย์  คลังเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานพัฒนาคุณภาพ ............................................................................ บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (ตามประกาศ 2561) 1. ส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในลักษณะกัลยาณมิตรและเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้ เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานในทุกรูปแบบ 2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ ให้คำแนะนำและสร้างการเรียนรู้แก่สถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือคุณภาพ…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 January 2565
      กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ระวังป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ…
Readmore
รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ข่าวสารไอที 01 December 2564
      รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อยากใช้ Digital ID หรือ การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพียงลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน ก็จะรู้ว่ามีแล้วดีอย่างไร  ช่วยลดความเสี่ยงในการโดนปลอมแปลงตัวตน ลดความซ้ำซ้อนการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารกระดาษ ดาวโหลด : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)    ที่มา : https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36443/
Readmore
สธ.ย้ำทุกคนให้ป้องกันตนเองสูงสุดต่อเนื่อง แม้กับคนภายในครอบครัว

สธ.ย้ำทุกคนให้ป้องกันตนเองสูงสุดต่อเนื่อง แม้กับคนภายในครอบครัว

ข่าวเพื่อมวลชน 19 January 2565
      สธ.ย้ำทุกคนให้ป้องกันตนเองสูงสุดต่อเนื่อง แม้กับคนภายในครอบครัว           กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้เสียชีวิตด้วยโอมิครอน 2 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ย้ำทุกคนป้องกันตัวเองสูงสุดแม้ในครอบครัว และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นให้ครบตามเกณฑ์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุมกัน ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต           วันนี้ (17 มกราคม…
Readmore
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนังสือเวียน 09 November 2564
    ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564   (DOWNLOAD)  
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2564
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2564
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 January 2565
        ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 December 2564
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือ ดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 28  ธันวาคม  2564  ถึงวันที่  10 มกราคม   2565 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 11  มกราคม  2565  ตั้งแต่เวลา…
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 May 2564
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 May 2564
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน  2564 ถึง 6 พฤษภาคม  2564(DOWNLOAD)        

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
OfC_Local.jpg
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow
OfC_Local.jpg
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

ล้างมือกันนะ (ป้องกันโควิด-19)

1669 โรงพยาบาลบางมูลนาก