เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

รวมโปรแกรม

 

-HOSxP_PCU_Setup_3.64.7.20           ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-HOSxP_PCU_Full_Setup_3.56.8.7     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

 

-HOSxP_Full_Setup_3.54.7.20           ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-โปรแกรมติดตั้ง โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม BMS Version 4.60.6.4  ดาวน์โหลดที่นี่ครับคลิ๊ก (เมื่อเปิดโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอเนท  โปรแกรมจะตรวจสอบหาการอัพเดทล่าสุด หากมีอัพเดทให้กดอัพเดทโปรแกรม

แล้วย้อนมาเปิดไฟล์อีกครั้งหนึ่ง)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 cx2010-pap-smear

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรม CxS2010 ในเครื่อง (DOWNLOAD)

- อัพเดทโปรแกรม(สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม CxS2010ในเครื่องแล้ว) (DOWNLOAD)

CxS2010.pdf คู่มือ (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - โปรแกรม DATA Analysis พร้อมตัวอย่างคำสั่ง (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- SCREEN SHARE (แชร์หน้าจอ) (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Correct Clip