เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

เรามุ่งมั่นเป็นรพ.แม่ข่าย ที่มีคุณธรรม

 

คุณภาพมาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพดี

 

เจ้าหน้าที่มีความสุข