เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

 10 ขั้นตอนการใช้งาน Line หมอพร้อม (ไฟล์ .PDF ) (DOWNLOAD)

 

  ***************************************

 

วิธีลงทะเบียนหมอพร้อม ผ่าน LINE เพื่อรับบริการด้านสาธารณสุข

 

  ***************************************

 

วิธีใช้ LINE OA หมอพร้อม

  

 ***************************************

 

Application Mohpromt

 

- android (DOWNLOAD) หรือ qr_code download qr code mohpromt android app