เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

notified_phichit_17102564.jpeg
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
Event Request Form.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

situation_covid_bmn_20102564.jpeg
Shadow

รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำประเทศไทย

23Otober.jpg
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
DM.jpg
HT.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

ร่วมใจลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเข้าใช้งาน WIFI

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

03 August 2021
      ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 ) คือ   -ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต" -แนะ ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19   (ดาวน์โหลด)           ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information/64-2017-01-05-07-29-13
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ทันตแพทย์ 07 October 2021
      ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข   Peri-implant bone resorption เกิดจากสาเหตุดังนี้ 1.Poor oral hygiene 2.Active periodontal disease or other oral disorders โรคปริทันต์ส่งผลต่อการละลายของกระดูกได้ 3.Insufficient bone thickness for implant insertion ก่อนฝั่งรากเทียมมีปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอ 4.Bone augmentation procedures…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 October 2021
      กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"           กรมควบคุมโรค ย้ำ "การสูบบุหรี่" เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก หนุนประชาชนเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า           วันนี้ (17…
Readmore
กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

ข่าวสารไอที 28 September 2021
      กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษามานานและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564  เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้สนับสนุนให้เกิดสมุนไพรที่เป็น Product Champion เช่น ไพล บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ รวมทั้งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มีการใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และนโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยสนับสนุนให้ใช้สารสกัดและ น้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรคบางอย่าง เช่น ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านบริหารจัดการเป็นเลิศในเรื่องความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค แม้กระทั่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังมีการใช้สมุนไพร อาทิ…
Readmore
สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

ข่าวเพื่อมวลชน 19 October 2021
    สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ        กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass แสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด 19 ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK รวมถึงประวัติการติดเชื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย  …
Readmore
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน 21 May 2021
      ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ อาทิ   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย (DOWNLOAD)      …
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2021
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2021
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 May 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 May 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน  2564 ถึง 6 พฤษภาคม  2564(DOWNLOAD)        
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

select cardno,
concat(substr(cardno,1,1) ,substr(cardno,3,4),
       substr(cardno,8,5) ,substr(cardno,14,2),
       substr(cardno,17,1) ) as cid
from ptcardno
==================================
ต้องการแสดงข้อมูลผู้ป่วย  มีชื่อ-นามสกุล  หมายเลขHN  วันเกิด  cid 
โดยต้องการเฉพาะคนที่เป็นเพศหญิง และ สิทธิ์ประจำตัวเป็น รหัส 10 และ รหัส 72 เท่านั้น

===================================
ต้องการราคารวม เฉพาะรายการยา ของแต่ละรายการ  จะเขียนคำสั่ง SQL ว่าอย่างไร

===================================
ต้องการแสดง HN , vn, รหัส ICD10 ของคนไข้  ที่เป็นโรคอุจจาระร่วง (A09) และ เป็น Diag ประเภทที่ 1 หรือ 2  หรือ 4 เท่านั้น
ตาราง Ovstdiag
select vn, hn, icd10 , diagtype
from ovstdiag
where vstdate between "2011-05-01" and "2011-10-30"
and icd10 like "A09%" and diagtype in(1,2,4)
===================================
ให้หาข้อมูลผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยทางหัตถการ (ICD9) ในช่วงวันที่........
โดยข้อมูลที่ต้องการคือ วันที่มารับบริการ ,vn ,  รหัสการวินิจฉัยทางหัตถการ ,และประเภท diag
และต้องการเรียงลำดับข้อมูลตามวันที่มารับบริการ และรหัส icd9
ovstdiag  และ icd9cm1   ใช้วิธีแบบ sub query
select vn, vstdate ,icd10 ,diagtype
from ovstdiag
where  vstdate between "2011-05-01" and "2011-05-31"
and icd10 in(select code from icd9cm1)
order by vstdate ,icd10

===================================
การ join แบบ equi join
select   ตามด้วยชื่อคอลัมภ์ที่เราต้องการแสดง
from  ชื่อตารางที่ 1, ชื่อตารางที่ 2 ,.................
where  key ของตารางที่ 1 = key ของตารางที่ 2        and  เงื่อนไขที่ 1   and/or  เงื่อนไขที่ 2
group by  ชื่อคอลัมภ์ที่เราต้องการจัดกลุ่ม
having   ชื่อคอลัมภ์ที่นำมาเป็นเงื่อนไขหลังการจัดกลุ่ม
order by  ชื่อคอลัมภ์ที่ต้องการเรียงลำดับ (น้อย>มาก : Asc , มาก >น้อย : Desc)
limit   จำนวนที่ต้องการแสดงข้อมูล
===================================
การ join แบบ left join  หรือ left outer join
select   ตามด้วยชื่อคอลัมภ์ที่เราต้องการแสดง
from  ชื่อตารางที่ 1 (ตารางหลัก:ตารางทางซ้าย)
left outer join  ชื่อตารางที่ 2     on   key ของตารางที่ 1 = key ของตารางที่ 2 
where        เงื่อนไขที่ 1   and/or  เงื่อนไขที่ 2
group by  ชื่อคอลัมภ์ที่เราต้องการจัดกลุ่ม
having   ชื่อคอลัมภ์ที่นำมาเป็นเงื่อนไขหลังการจัดกลุ่ม
order by  ชื่อคอลัมภ์ที่ต้องการเรียงลำดับ (น้อย>มาก : Asc , มาก >น้อย : Desc)
limit   จำนวนที่ต้องการแสดงข้อมูล
===================================
ต้องการแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการในวันที่ ....................
โดยต้องการแสดงข้อมูลผู้ป่วย ดังนี้
HN   , VN  , วันที่มารับบริการ  , ชื่อ-นามสกุล  ,อายุ ,  ชื่อเพศ  ,ชื่อสิทธิ์การรักษาในวันที่มารับบริการ ,  รหัสโรค  และชื่อโรค(โรคหลัก) 
โดยข้อมูลที่แสดงจะแสดงตามหมายเลข VN ปัจจุบันก่อน
ให้ใช้วิธีการ join ตารางแบบ Equi join
patient   , vn_stat , icd101 , pttype ,sex
select  v.hn, v.vn, v.vstdate , v.sex , v.age_y ,v.age_m ,v.age_d ,v.pttype, v.pdx
, concat(pname ," ",fname,"  ",lname) as ptname , s.name as sexname
, ptt.name as pttname , i.name as icd_name
from vn_stat  v , patient p ,sex s , pttype ptt ,icd101 i
where  v.hn=p.hn  and s.code=v.sex  and ptt.pttype=v.pttype and i.code=v.pdx
and v.vstdate between "2011-05-01" and "2011-05-31"
order by  v.vn  desc
===========================================
ต้องการแสดงรายชื่อค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งรายการยาและไม่ใช่ยา เฉพาะผู้ป่วยนอก 
ที่มีการจ่ายให้กับคนไข้ในช่วงวันที่ .......
ข้อมูลที่ต้องการ วันที่สั่งยา  ,vn  , ชื่อค่าใช้จ่าย  ,จำนวนที่จ่าย  ,ราคารวมของแต่ละรายการ , ประเภทค่าใช้จ่าย(เบิกได้ ,เบิกไม่ได้, ลูกหนี้)  ,ชื่อหมวดค่าใช้จ่าย
*** หากค่าใช้จ่ายนั้น เป็นยา จะต้องมีความแรงต่อท้ายด้วย
โดยต้องการแสดงข้อมูลตามวันที่การจ่ายยา และชื่อรายการ
ให้ join แบบ left outer join
ตาราง opitemrece , income, paidst ,........
select o.rxdate ,o.vn,o.hn,o.icode ,o.qty,
o.qty*o.unitprice as totalprice, o.sum_price,
o.paidst,o.income  ,p.name as paidstname  ,i.name as incomename ,
concat(s.name," ",strength) as items
from opitemrece o
left outer join paidst p on p.paidst=o.paidst
left outer join income i on i.income=o.income
left outer join s_drugitems s  on s.icode=o.icode
where o.rxdate between "2011-05-01" and "2011-05-15"
and  (o.an is  null or o.an="" )
order by  o.rxdate , s.icode,  items
===========================================
อยากทราบว่าในฐานข้อมูลของเรา มีประชากรคนใดบ้างที่มีข้อมูล CID ที่ซ้ำกัน
อยากให้แสดง ชื่อ-นามสกุลของประชากรที่ซ้ำ  ,หมายเลข id ของประชากร , hn  ,cid
วิธีที่ 1
select house_id,pname, fname ,lname ,person_id ,patient_hn ,cid
from person
where  cid in(select cid from person group  by cid having count(cid)>1)
++++++++
วิธีที่ 2 จะเร็วกว่าแบบที่ 1
select p.house_id,p.pname,p.fname ,p.lname ,p.person_id ,p.patient_hn ,p.cid
from person p ,(select cid from person group  by cid having count(cid)>1) as p2
where  p.cid=p2.cid

=================================================

***************************************************************

รายงานแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการ
ตั้งแต่วันที่ ........ ถึง ............
ลำดับ | วันที่มารับบริการ |  HN | vn   | ชื่อ  นามสกุล  |อายุ  | น้ำหนัก  | ส่วนสูง | รหัสโรค  | แพทย์วินิจฉัยผู้วินิจฉัยโรค
select o.vn ,o.hn, o.vstdate ,o.bw, o.height ,
pt.pname ,pt.fname ,pt.lname ,ov.icd10 ,ov.doctor
from opdscreen o
left outer join patient pt on o.hn=pt.hn
left outer join ovstdiag ov  on ov.vn=o.vn
where  o.vstdate between "2011-05-01" and "2011-05-05"
and ov.diagtype="1"

 

ตัวอย่าง pascal ครับ

กรณีมีเงื่อนไขเดียว  และมี Statement เดียว หากเข้าเงื่อนไข  (ไม่จำเป็นต้องมี Begin…. End )

 

if   condition  then

 

     statement1     //ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ;

 

else

 

    statement2;

 

กรณีมีเงื่อนไขเดียว  แต่มีหลาย Statement หากเข้าเงื่อนไข  (จำเป็นต้องมี Begin…. End )

 

If  Condition1 then

 

                Begin

 

                                    statement1;

 

                                    statement2;

 

                End         // end ตัวแรกไม่ต้องมีเครื่องหมาย ;

 

Else

 

                Begin

 

                                    statement3;

 

                                    statement4;

 

                End;

 

กรณีมากกว่า 1 เงื่อนไข  และมีหลาย Statement

 

If  Condition1 then

 

                Begin

 

                                    statement1;

 

                                    statement2;

 

                End         // end ตัวแรกไม่ต้องมีเครื่องหมาย ;

 

Else  If  Condition2then

 

                Begin

 

                                    statement3;

 

                                    statement4;

 

                End

 

Else

                                statement5;

 

ตัวอย่างเงื่อนไข if

 

 

ให้ user กรอกตัวเลข ที่มีค่า 0-15!!! ถ้าค่าที่รับมาอยู่ระหว่าง 0-5 ให้แสดงข้อความว่าไม่ผ่าน แต่ถ้ามีค่าระหว่าง 6 -10 ให้แสดงข้อความว่าพอใช้  และ 11-15  ให้แสดงว่า เยี่ยมมาก

 

1.สร้างกล่องสำหรับรับค่าที่ user ใส่ขึ้นมา

 

2.นำค่าที่ user ได้ใส่มาเก็บไว้ที่ตัวแปร

 

3.นำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรมาตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่

 

   x := InputQuery('insert point', x);

 

   y :=  StrToInt(x);

 

   if (y >=0)   and (y<=5 ) then

 

   begin

 

      label1.visible := true;

 

      label1.text    := x ;

 

   end

 

  

 

      else if (y >=6)   and (y<=10 ) then

 

      begin

 

        label2.visible := true;

 

        label2.text    := x ;

 

      end

 

  

 

        else if (y >=11)   and (y<=15 ) then

 

        begin

 

          label3.visible := true;

 

          label3.text    := x ;

 

        end ;

 

 

 

 

 

ให้ user กรอกตัวเลข ที่มีค่า 0-10!!!

 

ถ้ามีค่าเป็น 10 ให้แสดงข้อความว่า     ระดับความพึงพอใจ = ดีมาก 

 

ถ้ามีค่ามากกว่า 8 ให้แสดงข้อความว่า    ระดับความพึงพอใจ = ดี 

 

ถ้ามีค่ามากกว่า 5 ให้แสดงข้อความว่า   ระดับความพึงพอใจ = พอใช้ 

 

ถ้ามีค่ามากกว่า 2 ให้แสดงข้อความว่า   ระดับความพึงพอใจ = แย่ 

 

ถ้ามีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 2 ให้แสดงข้อความว่า    ระดับความพึงพอใจ = แย่มาก 

 

x :=InputQuery('ãËé¡ÃÍ¡¤Ðá¹¹ 1-10', x);

 

     y := StrToInt(x);

 

     case y of

 

       

 

        10   : label5.text:='very good'  ;

 

        9    : label5.text:='good'     ;

 

        6..8 : label5.text:='poor'  ;

 

        3..5 : label5.text:='bad'    ;

 

        else if y<2 then

 

              label5.text:='very bad'

 

              else  if  y>10 then  label5.text:='WRONG!!'  ;

 

        end;

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------