เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

notified_phichit_17102564.jpeg
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
Event Request Form.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

situation_covid_bmn_20102564.jpeg
Shadow

รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำประเทศไทย

23Otober.jpg
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
DM.jpg
HT.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

ร่วมใจลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเข้าใช้งาน WIFI

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

03 August 2021
      ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 ) คือ   -ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต" -แนะ ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19   (ดาวน์โหลด)           ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information/64-2017-01-05-07-29-13
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ทันตแพทย์ 07 October 2021
      ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข   Peri-implant bone resorption เกิดจากสาเหตุดังนี้ 1.Poor oral hygiene 2.Active periodontal disease or other oral disorders โรคปริทันต์ส่งผลต่อการละลายของกระดูกได้ 3.Insufficient bone thickness for implant insertion ก่อนฝั่งรากเทียมมีปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอ 4.Bone augmentation procedures…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 October 2021
      กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"           กรมควบคุมโรค ย้ำ "การสูบบุหรี่" เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก หนุนประชาชนเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า           วันนี้ (17…
Readmore
กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

ข่าวสารไอที 28 September 2021
      กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษามานานและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564  เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้สนับสนุนให้เกิดสมุนไพรที่เป็น Product Champion เช่น ไพล บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ รวมทั้งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มีการใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และนโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยสนับสนุนให้ใช้สารสกัดและ น้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรคบางอย่าง เช่น ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านบริหารจัดการเป็นเลิศในเรื่องความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค แม้กระทั่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังมีการใช้สมุนไพร อาทิ…
Readmore
สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

ข่าวเพื่อมวลชน 19 October 2021
    สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ        กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass แสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด 19 ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK รวมถึงประวัติการติดเชื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย  …
Readmore
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน 21 May 2021
      ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ อาทิ   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย (DOWNLOAD)      …
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2021
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2021
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 May 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 May 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน  2564 ถึง 6 พฤษภาคม  2564(DOWNLOAD)        
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

รูปภาพ : "อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย"

มารู้กันก่อนว่า "ธาลัสซีเมีย" คืออะไร - โรคธาลัสซีเมีย หรือโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโครเลือดจางที่เกิดจากความผิดปกติของสารประกอบในเม็ดเลือดแดง เป็นความผิดปกติในระดับ gene ซึ่งมีหลายชนิดและความรุนแรงหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความผิดปกติในระดับ ยีน (gene) ของผู้ป่วยว่าเป็นแบบไหนค่ะ 

ทำไมผู้ป่วยธาลัสซีเมียจึงมีธาตุเหล็กมากทั้ง ๆ ที่เป็นโรคเลือดจาง ควรรับประทานอาหารประเภทใด และงดอาหารประเภทใดบ้าง?

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีธาตุเหล็กในร่างกายมากกว่าคนปกติ เพราะแม้ว่าธาตุเหล็กจะถูกขับอกจากรางกายได้เท่าเทียมคนปกติ แต่เนื่องจากเม็ดเลือดแดงในร่างกายของผู้ที่เป็นโรคนี้อายุสั้น แตกง่าย ในเม็ดเลือดแดงมีธาตุเหล็กอยู่ จึงปลดปล่อยตกค้างภายในร่างกาย นอกจากนั้นภาวะซีดทำให้ลำไส้ดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารเพิ่มมากกว่าปกติ และยิ่งมีการให้เลือดด้วยเมื่อเม็ดเลือดแดงที่ได้รับเสื่อมตายไปในร่างกาย เหล็กจากเม็ดเลือดแดงเหล่านั้นก็จะตกค้างสะสมอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้น 

ผู้ป่วยโรคนี้ควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี เพราะถ้าเจ็บป่วยไม่สบายบ่อย ๆ จะทำให้ยิ่งซีดลงกว่าเดิม ทำให้รับเลือดบ่อยขึ้น เหล็กสะสมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆ ตามไปด้วย คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย เมื่อเม็ดเลือดแดงแตกเร็ว ร่างกายก็จะพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาแทน สร้างมากและสร้างเร็วกว่าคนปกติหลายเท่า ฉะนั้นควรรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีโปรตีนสูง 

อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมีย คือ อาหารคุณภาพดีที่ให้โปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และอาหารที่มีวิตามินที่เรียกว่า "โฟลิค" อยู่มาก ได้แก่ ผักต่าง ๆ ผักสด ผลไม้สด ตามฤดูกาล ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือด 

ส่วนอาหารที่ผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมีย ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับและเลือด กุ้ง หอยแมลงภู่ หอยนางรม และสาหร่ายทะเลที่มีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อสัตว์ 3-8 เท่า และ ผักบางชนิดที่ให้ธาตุเหล็กอยู่ เช่น เช่น ผักกูด มะเขือพวง ผักโขม ใบชะพลู ดอกแค ใบตำลึง เป็นต้น รวมถึงอาหารเผ็ด และอาหารที่ย่อยยากด้วย

แต่หากมีการรับประทานอาหารที่เหล็กสูงเข้าไป อาจดื่มเครื่องดื่มประเภท ชา และ นมถั่วเหลือง เพื่อไปช่วยลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ ที่สำคัญ ไม่ควรซื้อวิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

สรุปข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

1. รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ หลีกเลี่ยงอาหารรส หวานจัด เค็มจัด และอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง 

2. รับประทาน ไข่ นม เต้าหู้ หรือนมถั่วเหลืองมากๆ (ควรดื่มนมทุกวัน วันละ 2-3 กล่อง)

3. รับประทานผักสด ให้ได้ปริมาณประมาณมื้อละ 1 ทัพพี, รับประทานผลไม้ทุกวัน

4. ดื่มน้ำชาหลังอาหาร เพื่อลดการดูดซึมธาตุเหล็ก จากการที่เรารับประทานอาหารบางชนิดเข้าไป เพราะอาหารบางชนิดจะมีธาตุเหล็กสูงกว่าอาหารบางประเภท ผู้ป่วยจึงต้องดื้นน้ำชาหลังอาหาร เพื่อช่วยลดธาตุเหล็ก และยังทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องใข้วิธีการขับเหล็กที่แสนจะทรมาน

5. ควรตรวจฟันทุก 6 เดือน เนื่องจากฟันผุง่าย ผู้ที่ป่วยเป้รโรคนี้ จะมีกระดูกและฟันที่ผุได้ง่าย ดังนั้นควรแปรงฟันทุกวัน และหมั่นไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพกระดูกและฟัน อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน 

6. ควรนอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง และ ออกกำลังกายทุกวัน วันละ 15-30 นาที แต่ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีโอกาสกระทบกระแทกรุนแรง

7. หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก หรือการเล่นกีฬาที่รุนแรง เพราะผู้ป่วยบางรายงายมี ม้ามโต ตับโต ถ้ากระแทกอะไรแรงๆ อันถึงม้ามและตับแตกได้ และถ้าเกิดอุบัติเหตุเลือดจะไหลไม่หยุด 

8. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เลือดหมู เลือดไก่ เครื่องในสัตว์ ตับ และผักบางชนิดที่มีธาตุเหล็กสูง

9. ห้ามรับประทานยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กทุกชนิด เพราะจะทำให้มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมาก และเร็วกว่าที่ควร ดังนั้นควรทานยาตามที่แพทยืสั่งเท่านั้น ห้ามซื้อยารับประทานเองโดยเด็ดขาด

10. ไม่ควรปล่อยให้ตนเองมีไข้สูง เพราะขณะมีไข้เม็ดเลือดจะแตกเร็วกว่าปกติ ถ้าไม่สบาย และมีไข้ขึ้น ควรไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ

11. รับประทานยาเสริมโฟเลท วันละ 1 เม็ด เนื่องจากโฟเลทเป็นสารที่จำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดง เพราะร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ เพื่อมาชดเชยเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นลง ดังนั้นควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อเป็นการดูแลรักษาตนเอง

12. ถ้ามีอาการปวดท้องที่บริเวณชายโครงขวาอย่างรุนแรง มีไข้ และตาขาวมีสีเหลืองมากขึ้น ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะผู้ป่วยบางประเภทจะมีอาการของโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น เป็นนิ่วในถุงน้ำดี 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก <a href=

"อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย"

มารู้กันก่อนว่า "ธาลัสซีเมีย" คืออะไร - โรคธาลัสซีเมีย หรือโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโครเลือดจางที่เกิดจากความผิดปกติของสารประกอบในเม็ดเลือดแดง เป็นความผิดปกติในระดับ gene ซึ่งมีหลายชนิดและความรุนแรงหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความผิดปกติในระดับ ยีน (gene) ของผู้ป่วยว่าเป็นแบบไหนค่ะ 

ทำไมผู้ป่วยธาลัสซีเมียจึงมีธาตุเหล็กมากทั้ง ๆ ที่เป็นโรคเลือดจาง ควรรับประทานอาหารประเภทใด และงดอาหารประเภทใดบ้าง?

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีธาตุเหล็กในร่างกายมากกว่าคนปกติ เพราะแม้ว่าธาตุเหล็กจะถูกขับอกจากรางกายได้เท่าเทียมคนปกติ แต่เนื่องจากเม็ดเลือดแดงในร่างกายของผู้ที่เป็นโรคนี้อายุสั้น แตกง่าย ในเม็ดเลือดแดงมีธาตุเหล็กอยู่ จึงปลดปล่อยตกค้างภายในร่างกาย นอกจากนั้นภาวะซีดทำให้ลำไส้ดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารเพิ่มมากกว่าปกติ และยิ่งมีการให้เลือดด้วยเมื่อเม็ดเลือดแดงที่ได้รับเสื่อมตายไปในร่างกาย เหล็กจากเม็ดเลือดแดงเหล่านั้นก็จะตกค้างสะสมอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้น 

ผู้ป่วยโรคนี้ควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี เพราะถ้าเจ็บป่วยไม่สบายบ่อย ๆ จะทำให้ยิ่งซีดลงกว่าเดิม ทำให้รับเลือดบ่อยขึ้น เหล็กสะสมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆ ตามไปด้วย คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย เมื่อเม็ดเลือดแดงแตกเร็ว ร่างกายก็จะพยายามสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาแทน สร้างมากและสร้างเร็วกว่าคนปกติหลายเท่า ฉะนั้นควรรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีโปรตีนสูง 

อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมีย คือ อาหารคุณภาพดีที่ให้โปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และอาหารที่มีวิตามินที่เรียกว่า "โฟลิค" อยู่มาก ได้แก่ ผักต่าง ๆ ผักสด ผลไม้สด ตามฤดูกาล ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือด 

ส่วนอาหารที่ผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมีย ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับและเลือด กุ้ง หอยแมลงภู่ หอยนางรม และสาหร่ายทะเลที่มีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อสัตว์ 3-8 เท่า และ ผักบางชนิดที่ให้ธาตุเหล็กอยู่ เช่น เช่น ผักกูด มะเขือพวง ผักโขม ใบชะพลู ดอกแค ใบตำลึง เป็นต้น รวมถึงอาหารเผ็ด และอาหารที่ย่อยยากด้วย

แต่หากมีการรับประทานอาหารที่เหล็กสูงเข้าไป อาจดื่มเครื่องดื่มประเภท ชา และ นมถั่วเหลือง เพื่อไปช่วยลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ ที่สำคัญ ไม่ควรซื้อวิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

สรุปข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

1. รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ หลีกเลี่ยงอาหารรส หวานจัด เค็มจัด และอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง 

2. รับประทาน ไข่ นม เต้าหู้ หรือนมถั่วเหลืองมากๆ (ควรดื่มนมทุกวัน วันละ 2-3 กล่อง)

3. รับประทานผักสด ให้ได้ปริมาณประมาณมื้อละ 1 ทัพพี, รับประทานผลไม้ทุกวัน

4. ดื่มน้ำชาหลังอาหาร เพื่อลดการดูดซึมธาตุเหล็ก จากการที่เรารับประทานอาหารบางชนิดเข้าไป เพราะอาหารบางชนิดจะมีธาตุเหล็กสูงกว่าอาหารบางประเภท ผู้ป่วยจึงต้องดื้นน้ำชาหลังอาหาร เพื่อช่วยลดธาตุเหล็ก และยังทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องใข้วิธีการขับเหล็กที่แสนจะทรมาน

5. ควรตรวจฟันทุก 6 เดือน เนื่องจากฟันผุง่าย ผู้ที่ป่วยเป้รโรคนี้ จะมีกระดูกและฟันที่ผุได้ง่าย ดังนั้นควรแปรงฟันทุกวัน และหมั่นไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพกระดูกและฟัน อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน 

6. ควรนอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง และ ออกกำลังกายทุกวัน วันละ 15-30 นาที แต่ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีโอกาสกระทบกระแทกรุนแรง

7. หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก หรือการเล่นกีฬาที่รุนแรง เพราะผู้ป่วยบางรายงายมี ม้ามโต ตับโต ถ้ากระแทกอะไรแรงๆ อันถึงม้ามและตับแตกได้ และถ้าเกิดอุบัติเหตุเลือดจะไหลไม่หยุด 

8. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เลือดหมู เลือดไก่ เครื่องในสัตว์ ตับ และผักบางชนิดที่มีธาตุเหล็กสูง

9. ห้ามรับประทานยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กทุกชนิด เพราะจะทำให้มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมาก และเร็วกว่าที่ควร ดังนั้นควรทานยาตามที่แพทยืสั่งเท่านั้น ห้ามซื้อยารับประทานเองโดยเด็ดขาด

10. ไม่ควรปล่อยให้ตนเองมีไข้สูง เพราะขณะมีไข้เม็ดเลือดจะแตกเร็วกว่าปกติ ถ้าไม่สบาย และมีไข้ขึ้น ควรไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ

11. รับประทานยาเสริมโฟเลท วันละ 1 เม็ด เนื่องจากโฟเลทเป็นสารที่จำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดง เพราะร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ เพื่อมาชดเชยเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นลง ดังนั้นควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อเป็นการดูแลรักษาตนเอง

12. ถ้ามีอาการปวดท้องที่บริเวณชายโครงขวาอย่างรุนแรง มีไข้ และตาขาวมีสีเหลืองมากขึ้น ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะผู้ป่วยบางประเภทจะมีอาการของโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น เป็นนิ่วในถุงน้ำดี