เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

notified_phichit_17102564.jpeg
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
Event Request Form.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

situation_covid_bmn_20102564.jpeg
Shadow

รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำประเทศไทย

23Otober.jpg
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
DM.jpg
HT.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

ร่วมใจลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเข้าใช้งาน WIFI

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

03 August 2021
      ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 ) คือ   -ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต" -แนะ ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19   (ดาวน์โหลด)           ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information/64-2017-01-05-07-29-13
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ทันตแพทย์ 07 October 2021
      ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข   Peri-implant bone resorption เกิดจากสาเหตุดังนี้ 1.Poor oral hygiene 2.Active periodontal disease or other oral disorders โรคปริทันต์ส่งผลต่อการละลายของกระดูกได้ 3.Insufficient bone thickness for implant insertion ก่อนฝั่งรากเทียมมีปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอ 4.Bone augmentation procedures…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 October 2021
      กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"           กรมควบคุมโรค ย้ำ "การสูบบุหรี่" เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก หนุนประชาชนเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า           วันนี้ (17…
Readmore
กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

ข่าวสารไอที 28 September 2021
      กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษามานานและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564  เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้สนับสนุนให้เกิดสมุนไพรที่เป็น Product Champion เช่น ไพล บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ รวมทั้งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มีการใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และนโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยสนับสนุนให้ใช้สารสกัดและ น้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรคบางอย่าง เช่น ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านบริหารจัดการเป็นเลิศในเรื่องความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค แม้กระทั่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังมีการใช้สมุนไพร อาทิ…
Readmore
สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

ข่าวเพื่อมวลชน 19 October 2021
    สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ        กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass แสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด 19 ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK รวมถึงประวัติการติดเชื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย  …
Readmore
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน 21 May 2021
      ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ อาทิ   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย (DOWNLOAD)      …
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2021
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2021
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 May 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 May 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน  2564 ถึง 6 พฤษภาคม  2564(DOWNLOAD)        
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

 

 

 

ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564

1.  บริการปฐมภูมิในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  การจัดบริการปฐมภูมิ(Primary Care) รับบริการสาธารณสุขด่านแรก

ใกล้ใจ ใกล้ชิด ใกล้บ้าน ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย ดูแลแบบต่อเนื่องไร้รอยต่อ ระหว่างหน่วยบริการและหน่วยบริการกับชุมชน การดำเนินการในระบบ

ปฐมภูมิ จัดหน่วยบริการให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ควบคุมจุดเข้า – ออกที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการลงชื่อ ทำความสะอาดจุดที่มีสัมผัสบ่อย จัดให้

มีสบู่ ใส่หน้ากากอนามัยในการให้บริการ

2.  การจัดการภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

     2.1  โรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู ลิง ค้างคาว การรักษา  ล้างแผล ยาฆ่าเชื้อ Tetanus vaccine Rabies

vaccine  Eric

     2.2  EYE injury แนะนำให้ใช้ EYE shield การปิดตาแน่นต้องระวัง infection

     2.3  Toxicology ผู้ช่วยเหลือต้องปลอดภัย มีอุปกรณ์ มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง PPE เริ่มต้นการรักษาด้วย      A B C ก่อนเสมอ

     2.4  GI decontamination NG lavage ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากรับสารพิษ ห้ามทำ Corrosive

     2.5  โรคลมแดด Heat Stroke นำผู้ป่วยออกจากสิ่งแวดล้อมนั้น นอนราบ นอนยกขาสูง ถอดเสื้อผ้าออก       ใช้น้ำแข็งประคบ

3.  โรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรัง อาการ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก เหนื่อย ใจสั่นหายใจลำบาก หมดสติ ภาวะ Palpitation ที่

ชวนสงสัยโรคหัวใจร้ายแรง คือ มีอาการใจสั่นเต้นช้า หรือเร็วจนเกือบหมดสติ ระหว่างใจสั่น          มีอาการร่วมรุนแรง เหงื่อออกชุ่ม หน้าซีด

แขนขาอ่อนแรง อาการถี่ขึ้น นานขึ้น

     3.1  หมดสติ(syncope)  เหตุพบบ่อย ตื่นเต้น ,ขาดน้ำ,ยาลดความดัน,เปลี่ยนอิริยาบถเร็ว,ปวดรุนแรง,ไอจามรุนแรง

     3.2  การตรวจไขมันเพื่อใช้ติดตามการรักษาไม่ต้อง NPO ดู LDL,non –HDL-c-target

     3.3  Simvastatin for NP ผู้ป่วยแต่ละรายอาจตอบสนองต่อกลุ่มยา statin แตกต่างกันไป บางราย ตอบสนองดีแม้ใช้ยาขนาด

ต่ำกว่าที่แนะนำ ไม่ควรใช้ simvastatin 80 มก.ไม่ควรใช้ simvas >10 มก.ต่อวัน เมื่อใช้ร่วมกับ verapamil

4.  แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง BP>=140/90 mmHg หาสาเหตุไม่พบ เป็นภาวะแทรกซ้อน

จากภาวะเจ็บป่วยอื่นๆ อาจเกิดจากยา

     คำแนะนำในการวัดความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยควรงดชา กาแฟ บุหรี่ การออกกำลังกาย เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนทำการวัด

ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ หรือ รับประทานอาหารก่อนวัด ขณะวัดความดัน ผู้ป่วยควรอยู่ในท่านั่ง เท้าบนพื้น นั่งพักสัก 5 นาทีก่อนทำการวัดแจ้งให้

ผู้ป่วยทราบถึงขั้นตอนการวัด เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นเต้นหรือกลัว cuff bladder ต้องพันรอบแขนอย่างน้อย 80 % วัดอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน

อย่างน้อย 2 นาที หากทำการวัด  2 ครั้ง แล้ว BP ที่ได้ต่างกัน

หลักการใช้ยาลดความดันโลหิต

          แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตร่วมกันเสมอ แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตร่วมด้วยเสมอ เริ่มยาเมื่อBP อยู่สูงกว่า

ระดับเป้าหมาย ในผู้ป่วยทั่วไป เลือกยาที่มีการศึกษาสนับสนุนว่าลดการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย HTN ได้ดีก่อน ผู้ป่วยบางรายอาจ

มีโรคร่วมที่ควรเลือกยาบางชนิดที่มีข้อมูลสนับสนุนการใช้ยา มากกว่ายากลุ่มอื่นๆ เริ่มยา 1-2 ตัว ในขนาดต่ำ และปรับขนาดยาขึ้นไปเรื่อยตาม BP

จนถึง maximum dose ที่แนะนำสำหรับยาตัวนั้นๆ เพิ่มยาอีกตัว หากไม่สามารถคุม BP ได้เมื่อถึง  maximum dose

5.  แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกณฑ์การวินิจฉัย

    -  HbA1c >=6.5%            

    -  FPG >=126 mg/dl

    -  classic symptoms +random plasma glucose >=200 mg/dl

ถ้าไม่มีอาการชัดเจน ควรตรวจวัดซ้ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ <70 mg/dl ผู้ป่วยมีอาการของน้ำตาลในเลือดต่ำ และ อาการดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาด้วยน้ำตาล สาเหตุ

ในผู้ป่วยเบาหวาน  รับประทานอาหารคาร์โบไฮเตรตไม่เพียงพอ หรือ ไม่ตรงเวลา  ออกกำลังกาย หรือทำงานหนักมากเกินไป หรือ เครียดมาก

รับประทานยาขนาดสูงเกินไป

อาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ใจสั่น เหงื่อออก ชาตามริมฝีปากและลิ้น ปวดศรีษะ  เห็นภาพซ้อน หมดสติ 

การแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เมื่อเริ่มมีอาการเตือน ให้รับประทานคาร์โบไฮเดรท 15-20 กรัม เช่น ลูกอม 3-4 เม็ด น้ำผลไม้ 1 แก้ว

(120-150 ml) นม 1 แก้ว (240ml) น้ำอัดลม 1 แก้ว อีก 15 นาที  เช็ดน้ำตาลในเลือด หากยังต่ำอยู่ ให้รับประทานคาร์โบไฮเดรทอีก 15-20 กรัม

อีก 15 นาที ควรเช็คน้ำตาลในเลือด หากยังต่ำอยู่ ควรไปโรงพยาบาล

6.  การฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ความหมายของการฟื้นฟูสภาพ มุ่งหวังให้ผู้ป่วย/คนพิการ สามารถฟื้นคืนสภาพได้เร็ว

หลักสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วย ดูแลเป็นทีม การประเมินผู้ป่วย การดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม

ปัญหาหัวไหล่ อาการแสดงที่พบบ่อย

ปวดไหล่ ข้อไหล่เคลื่อน(Shoulder subluxation) มีอาการปวด บวม ข้อไหล่ และข้อมือติด ข้อไหล่เคลื่อน  การจัดท่า ขณะนั่งควรมี

อุปกรณ์รองแขน และจัดท่าไหล่กางออก ข้อศอกและข้อมือเหยียด  ขณะนอน หากนอนตะแคงทับข้างอ่อนแรง ควรนอนในท่ากึ่งหงายกึ่งตะแคง

และไม่ทับบริเวณหัวไหล่ อุปกรณ์พยุงไหล่ ควรใส่ไว้ตลอดยกเว้นเวลานอน ขณะเคลื่อนย้ายต้องระวังการดึง การกระชาก หัวไหล่

ภาวการณ์กลืนลำบาก ประเมินเลือกอาหารที่เหมาะสม จัดท่ารับประทานอาหาร Oral Care การป้อนกันสูดสำลัก

การฟื้นฟูความจำ (Memory) ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยทุกครั้งก่อนทำกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้ป่วยเล่าเหตุการณ์

7.  การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรคเรื้อรัง สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

การใช้ยา Metformin ควรใช้ยานี้เป็นอันดับแรกในผู้ป่วย เบาหวาน ชนิดที่ 2 ยกเว้นข้อห้ามใช้ ก่อนให้ยาควรตรวจค่า eGFR

ก่อนให้ ถ้าค่าไตไม่ดีควรตรวจซ้ำหากค่าไต น้อยกว่า 30 ควรห้ามใช้  ไม่ควรใช้ Gliben ในผู้ป่วยสูงอายุ และ eGFR น้อยกว่า 60 หากมีความ

จำเป็นต้องใช้ ให้ใช้ glipizide ก่อน หลักการใช้ยา ASA ควรประเมินค่า Thai CVD RISH Score ก่อน การใช้ piloglitazone เป็นยาชนิดที่ 3

เพิ่มเติมหลังจาก ใช้ MFM และSulfonylurea และเกิดsecondary failure

 

นางสาวอนุสรณ์  สุวรรณศร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ