เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

notified_phichit_17102564.jpeg
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
Event Request Form.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

situation_covid_bmn_20102564.jpeg
Shadow

รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำประเทศไทย

23Otober.jpg
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
DM.jpg
HT.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

ร่วมใจลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเข้าใช้งาน WIFI

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

03 August 2021
      ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 ) คือ   -ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต" -แนะ ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19   (ดาวน์โหลด)           ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information/64-2017-01-05-07-29-13
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ทันตแพทย์ 07 October 2021
      ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข   Peri-implant bone resorption เกิดจากสาเหตุดังนี้ 1.Poor oral hygiene 2.Active periodontal disease or other oral disorders โรคปริทันต์ส่งผลต่อการละลายของกระดูกได้ 3.Insufficient bone thickness for implant insertion ก่อนฝั่งรากเทียมมีปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอ 4.Bone augmentation procedures…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 October 2021
      กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"           กรมควบคุมโรค ย้ำ "การสูบบุหรี่" เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก หนุนประชาชนเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า           วันนี้ (17…
Readmore
กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

ข่าวสารไอที 28 September 2021
      กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษามานานและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564  เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้สนับสนุนให้เกิดสมุนไพรที่เป็น Product Champion เช่น ไพล บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ รวมทั้งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มีการใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และนโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยสนับสนุนให้ใช้สารสกัดและ น้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรคบางอย่าง เช่น ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านบริหารจัดการเป็นเลิศในเรื่องความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค แม้กระทั่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังมีการใช้สมุนไพร อาทิ…
Readmore
สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

ข่าวเพื่อมวลชน 19 October 2021
    สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ        กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass แสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด 19 ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK รวมถึงประวัติการติดเชื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย  …
Readmore
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน 21 May 2021
      ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ อาทิ   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย (DOWNLOAD)      …
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2021
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2021
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 May 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 May 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน  2564 ถึง 6 พฤษภาคม  2564(DOWNLOAD)        
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

 

 

รายงานสรุปผลการประชุม วิชาการ เชิงปฏิบัติการ ZOOM meeting

เรื่อง กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรคNCDs

ระยะเวลา ตั้งแต่15 มีนาคม 2564-19 มีนาคม2564

 โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การนำไปใช้ ใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและเครือข่ายพร้อมปรับใช้กับกลุ่มเสี่ยง

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน     – เครื่องวัดมวลไขมัน/สายวัดรอบเอว/เครื่องชั่งน้ำหนัก+วัดส่วนสูงแบบดิจิตอลทศนิยม3หลัก                                

Policy and Strategy on Prevention and Control of NCDs โดย รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

          สมาพันธ์เครือข่ายNCDแห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกคือ

1.Cardiovascular disease

2.Chronic respiratory disease

3.Cancer

4.Diabetes

5.Mental health conditions

ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ

1.unhealthy diet    2.Tobacco use  3.air pollution  4. harmful use  5.physical inactivity

โดยในทุกๆ2วินาที ในกลุ่มอายุ 30-70 ปี จะเสียชีวิตจากheart  and lung disease  -stroke  -cancer and diabetes

และโดยสถิติ คนไทย3คนจะมี1คนที่อ้วนลงพุง ในเด็กทุกๆ10คน จะพบเด็กอ้วนอย่างน้อย2คน

แนวคิดการปรับเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเรื้อรังโดยการใช้ แนวคิด4*4*4

คือ 4กลุ่มโรคได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด ปอดเรื้อรัง มะเร็ง เบาหวาน โดยการปรับ4พฤติกรรมเสี่ยงบุหรี่ แอลกอฮอล์ การ บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยเพื่อการเปลี่ยนแปลง4ด้าน  ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง น้ำหนักเกินและอ้วน      

ซึ่งในแต่ละพฤติกรรมจะมีมาตรการป้องกันและควบคุมคอยกำกับทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร เช่น มาตรการการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามการโฆษณาสุรา มาตรการการเก็บภาษีน้ำตาลและโซเดียมในอาหาร เป็นต้น

การประเมินและการติดตามภาวะสุขภาพในกลุ่มโรค NCDs

          6โรคNCDs ที่เกิดจาก พฤติกรรม ของตัวเองคือ โรคอ้วนลงพุง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง

โดยความต้องการของผู้รับบริการคือ ต้องการลดไขมัน+น้ำหนัก โรคเรื้อรังต้องการควบคุมได้ กลุ่มสุขภาพดีต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อ และต้องการสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดที่ดี

โดยเป้าหมายในการสอนและทำกิจกรรมต้องสอนให้ผู้ป่วยสามารถจับชีพจรและควบคุมความเหนื่อยในการออกกำลังกายได้ ในแต่ละบุคคลมีเป้าหมายแตกต่างกันโดยต้องใช้หลักการSOAP และการกำกับติดตามภาวะสุขภาพ

          หลักการออกกำลังกายคือออกด้วยความหนัก50-85%ของอัตราเต้นหัวใจสูงสุด คำนวณจาก 220-อายุ*%ความหนักของการออกกำลังกาย โดยอัตราเต้นของหัวใจที่ปกติขณะพักอยู่ที่60-90ครั้งต่อนาที และเมื่ออกกำลังกายจะเต้นถี่ขึ้น100-135ครั้งต่อนาที (มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

หลักการประเมินพลังงานและสัดส่วนสารอาหารในกลุ่มโรคNCDs การติดตาม การประเมินภาวะโภชนาการในกลุ่มโรคNCDs

          การประเมินค่าดัชนีมวลกาย โดยปกติ18.5-22.9 แต่ในผู้สูงอายุสามารถให้23-24.9

การวัดเส้นรอบเอว(หญิง80cms ชาย90cms)และการวัดไขมันในช่องท้อง(หญิง 1-5 ชาย 3-9.5)

การประเมินมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย

การประเมินพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน

เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะอ้วนลงพุง

ผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ร่วมกับความผิดปกติปัจจัยเสี่ยง2ใน4ข้อต่อไปนี้

1.ความดันโลหิตสูง130/85มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

2.น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูง100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป

3.ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูง150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป

4.ระดับHDL น้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ชายหรือน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้หญิง

การกำหนดเป้าหมายสำหรับการลดน้ำหนัก

1.กำหนดโยใช้ค่าน้ำหนักตัวที่เหมาะสมตามความพึงพอใจของตนเอง ที่เป็นได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

2.กำหนดโดยใช้ค่าดัชนีมวลกายในช่วงเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียง เหมาะสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน

การประเมินพลังงานที่ควรได้รับจากอาหารจากเครื่องวัดมวลไขมัน

กำหนดจากค่าพลังงานขณะพัก(RM)จากเครื่องวัดมวลไขมัน โดยนำค่าพลังงานขณะพัก+พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมทั้งวัน(ประมาณ200-500แคลอรี)

การกำหนดสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงานในกลุ่มโรคNCDs

1.กลุ่มที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือด ควรกำหนดพลังงานและสัดส่วนcarbohydrate ให้เหมาะสมกับภาวะร่างกายประมาณ40-50% ของพลังงานทั้งวัน

2.กลุ่มที่มีปัญหาระดับไขมันในเลือดและระดับความดันโลหิตควรกำหนดพลังงานและสัดส่วนโปรตีนและไขมันให้เหมาะสมกับภาวะร่างกายโดยกำหนดโปรตีน15-30%และไขมัน25-30%ของพลังงานทั้งวันร่วมกับจำกัดโซเดียม

เน้นการเลือกประเภทและการประกอบอาหารที่เหมาะสมเป็นสำคัญและสัดส่วนของสารอาหารขึ้นอยู่กับอายุ เพศ กิจกรรมและภาวะสุขภาพ

การพัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชนอย่างไรให้มีคุณภาพ

เป้าหมายหลักของการพัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชน

-ได้คนในพื้นที่มาเป็นแกนนำ

-เต็มใจทำงานด้านนี้

-เป็นคนโน้มน้าวคนให้มีส่วนร่วมได้

-เสียสละ ทำงานเพื่อส่วนรวม

แกนนำที่คนในชุมชนต้องการ

-กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยง

-ไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูง

-ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ชุมชน

-ใจซื่อ มือสะอาด

-เป็นหญิงหรือชายก็ได้

-กล้าทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

โดยการใช้SECI MODEL

Socialization (Tacit—>Tacit)—>Externalization(Tacit—>Explicit)—>Combination(Explicit—>Explicit)—>Internalization(Explicit—>Tacit) ) หมุนเป็นรอบไปเรื่อยๆ

การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในงานบริการของกลุ่มโรคNCDs

นวัตกรรมคืออยู่ในขั้นการนำไปใช้ในกลุ่มย่อยเพียงบางส่วนเมื่อแพร่หลายนำเอาไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาจะกลายเป็น เทคโนโลยี

นวัตกรรมประกอบด้วย2P2S1I

2P คือ Product  Innovation +Process  Innovation

2sคือ Searching+Selecting+

1 I คือImplementing จนเกิดเป็นInnovation

นวัตกรรมยุคดิจิทัล กับการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการดูแลNCDs

เพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย

การควบคุมและจัดการความเจ็บป่วยด้วยตนเอง

การฟื้นสภาพ

การป้องกันความพิการ

ลดภาระในการดูแล ประหยัดคน ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน

โดยบทบาทพยาบาลจะเป็นผู้ใช้และผู้ผลิต นวัตกรรม

หลักการออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าและหลัง

การออกกำลังกายนาราบำบัด ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและง่ายขึ้นช่วยลดแรงกระแทกและบรรเทาความเจ็บปวดขณะฝึกและเคลื่อนไหวในน้ำ

ผลของธาราบำบัดต่อการทำงานของร่างกาย

ระบบไหลเวียน ขณะแช่ในน้ำจะมีแรงดันมากระทำต่อร่างกายมีผลทำให้การไหลเวียนเลือดกลับสู่หัวใจเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจก็เพิ่มมากขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ระบบไหลเวียนโลหิตสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายเพิ่มขึ้น

ระบบหายใจ ขณะแช่น้ำที่ความลึกระดับอก ทำให้ทรวงอกมีปริมาตรลดลงกว่าปกติและต้องใช้แรงในการหายใจเข้าเพิ่มขึ้นร่างกายต้องใช้พลังงานในการหายใจเพิ่มมากขึ้น และช่วงหายใจเข้าต้องใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นจึงนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ

ระบบต่อมไร้ท่อ การออกกำลังกายน้ำจะทำให้ปริมาณโลหิตผ่านไตได้มากขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ไตสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้มากขึ้น

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ขณะอยู่ในน้ำจะมีแรงพยุงของน้ำพยุงร่างกายทำให้น้ำหนักตัวลดลงส่งผลให้น้ำหนักที่กระทำต่อกระดูกและข้อลดลงเป็นการลดและป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Exercise Prescription for NCD

ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย(Physical Fitness)

 สุขภาพที่แข็งแรง   สมรรถภาพทางทักษะ
 Cardiorespiratory Enduranc  Agility
 Muscular Strength  Balance
 Muscular Endurance  Coordination
 Flexibility  Power
 Body Composition  Response Time
   Speed

General Principles of Exercise Prescription

          Physical Activity

          Exercise

          Sport

          Dose/Dosage โดยประกอบด้วย Frequency+ Duration+ Intensity

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ(Health Literacy for NCDs)

ประกอบด้วย cognitive and social skill +access+understand+use เพื่อเป้าหมายการเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

แนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึงการกระทำหรือการปฏิบัติของบุคคลที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคคลเป็นสำคัญ โดยแสดงออกให้เห็นได้ในลักษณะของการกระทำและไม่กระทำในสิ่งที่เป็นผลต่อสุขภาพหือผลเสียต่อสุขภาพ

ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ

-พฤติกรรมการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

-พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย

-พฤติกรรมที่เป็นบทบาทของการเจ็บป่วย

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนสุขภาพ

-ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของPender

-ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม

-ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

-ทฤษฎีการกระทำตามแผนและการกระทำด้วยเหตุผล

-ทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอำนาจ

-ทฤษฎีระยะการเปลี่ยนแปลง

-ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน

-ทฤษฎีInformation Motivation Behavior

-ทฤษฎีการจัดการตนเอง

การประยุกต์ใช้ทฤษฎี

-เพิ่มการรับรู้ประโยชน์

-ขจัด/ลดอุปสรรค

-สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถ

-สร้างความรู้สึกเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

-จุดเริ่มต้นอย่ามุ่งการทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม

หลักคิดร่วมของทฤษฎีการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

-ที่จะให้ความรู้

-ควรคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

-คำนึงถึงบริบทรอบข้างและค้นหาsignificant other เสมอ

-มุ่งเน้นที่การปรับกระบวนการคิด การควบคุม และเปลี่ยนมุมมองโดยใช้กลวิธีที่หลากหลายและยืดหยุ่น

-พฤติกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีความต่อเนื่องและใช้กลวีที่เฉพาะเจาะจงเพื่อคงพฤติกรรมนั้นไว้

-การใช้ทฤษฎีเป็นฐานสามารถประยุกต์ใช้ได้มากกว่า1ทฤษฎี

 

(นางสาวอนุสรณ์  สุวรรณศร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ