เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

notified_phichit_17102564.jpeg
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow
notified_phichit_17102564.jpeg
Pfizer_out system.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
AZ two.jpeg
notified_bmn_04082564.jpg
phichit_19072564.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
Agency registration_vaccine.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
DMHTT.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
Event Request Form.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

situation_covid_bmn_20102564.jpeg
Shadow

รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำประเทศไทย

23Otober.jpg
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
DM.jpg
HT.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
23Otober.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

ร่วมใจลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเข้าใช้งาน WIFI

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 )

03 August 2021
      ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (เดือนกรกฏาคม 2564 ) คือ   -ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต" -แนะ ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19   (ดาวน์โหลด)           ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information/64-2017-01-05-07-29-13
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

ทันตแพทย์ 07 October 2021
      ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข   Peri-implant bone resorption เกิดจากสาเหตุดังนี้ 1.Poor oral hygiene 2.Active periodontal disease or other oral disorders โรคปริทันต์ส่งผลต่อการละลายของกระดูกได้ 3.Insufficient bone thickness for implant insertion ก่อนฝั่งรากเทียมมีปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอ 4.Bone augmentation procedures…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก

กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 October 2021
      กรมควบคุมโรค เผยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 สาเหตุสำคัญจาก "บุหรี่"           กรมควบคุมโรค ย้ำ "การสูบบุหรี่" เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพสำคัญอันดับ 1 ของโลก หนุนประชาชนเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า           วันนี้ (17…
Readmore
กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application

ข่าวสารไอที 28 September 2021
      กรมวิทย์ฯจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับล่าสุดและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษามานานและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564  เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้สนับสนุนให้เกิดสมุนไพรที่เป็น Product Champion เช่น ไพล บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ รวมทั้งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มีการใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และนโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยสนับสนุนให้ใช้สารสกัดและ น้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรคบางอย่าง เช่น ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านบริหารจัดการเป็นเลิศในเรื่องความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค แม้กระทั่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังมีการใช้สมุนไพร อาทิ…
Readmore
สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ

ข่าวเพื่อมวลชน 19 October 2021
    สธ.ดัน “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Pass แสดงข้อมูลวัคซีน-ผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการ รองรับเปิดประเทศ        กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass แสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด 19 ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK รวมถึงประวัติการติดเชื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่ออยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย  …
Readmore
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน 21 May 2021
      ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ อาทิ   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย (DOWNLOAD)      …
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2021
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2021
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 May 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 May 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน  2564 ถึง 6 พฤษภาคม  2564(DOWNLOAD)        
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

 

 

 

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)


1. สภาพปัญหา

          จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

          ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ และในระดับโรงพยาบาลเป็นเลขานุการอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป้าหมายร่วมที่ทุกคนยอมรับ

1. อัตราความสำเร็จของตัวชี้วัด 3 คณะทำงาน (คุณภาพ,คุณธรรมและความโปร่งใส,ประเมินผล วิจัย)
2. ผลคะแนนประเมิน FAI 5 มิติ (ทุกมิติ > 90%)
3. คะแนนประเมิน FAI มิติด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ > 90%
4. อัตราการปฏิบัติได้ตามแผนงาน โครงการ ≥ 80%

3. กระบวนการและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง

nar1

4.แนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

1. วิธีปฏิบัติ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ  การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบประเมินผล วิจัยและ R2R

(3 โครงการ) โดยบูรณาการกิจกรรมที่จัดทำร่วมกันได้ ได้แก่ การออกประเมินตรวจสอบภายใน พร้อมกับประเมินผลงาน และประเมินรพ.สต.ติดดาว

2. ตรวจสอบแผนงาน โครงการที่ส่งมาและเชิญประธานคณะทำงานมาประสานปรับกิจกรรมในแต่ละคณะทำงานที่สามารถจัดทำร่วมกันได้เพื่อลดการใช้งบประมาณและบุคลากร รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย

3. จัดทำไฟล์ excel ในการติดตามกิจกรรมในแผนงานโครงการคบสอ.

และติดตามในเวทีประชุมกกบ. คบสอ. และประธานยุทธ์

4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในให้กับทีมประเมินทั้งรพ.และรพ.สต.

5. จัดทำ COSO เพื่อควบคุมกำกับแผนงานโครงการ เน้น 3 โครงการ

- จำนวนแผนงาน โครงการ

- จำนวนงบประมาณที่สามารถลดได้หลังประสานแผน

- อัตราการปฏิบัติได้ตามแผน

- จำนวนครั้งของการประชุม

(2 ครั้งต่อปี)

- ความสำเร็จ

3 โครงการ

3 โครงการ

ลดลง

ร้อยละ 5

ร้อยละ 25

1 ครั้ง

3 โครงการ

สูงอายุ, NCD,วิจัย

3 โครงการ

ก่อน

3,671,740 บาท

หลัง

3,163,040 บาท

ลดลง

508,700 บาท

ร้อยละ 13.85

- มีโครงการที่ระบุกิจกรรมก่อนธ.ค.60

ต้องเลื่อน

1 ครั้ง

ก.พ.61

มี COSO 3 โครงการ

ธ.ค.60

ธ.ค.60

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.61

มิ.ย.61

ก.ย.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นส.กมลชนก

แตงน้อย

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นส.กมลชนก

แตงน้อย

นางสมพิศ แจ่มเงิน

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการ

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

2. บุคลากร

1. ศึกษาแนวทางการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในจากเว็บไซด์กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงฯ

2. จัดตารางและบูรณาการทีมให้สามารถปฏิบัติได้

3. บูรณาการแผนงาน โครงการ กระบวนการให้ดำเนินการ 1 ครั้งสามารถใช้ได้ทั้ง 3 งาน

- อัตราความสำเร็จของตัวชี้วัด 3 คณะทำงาน

- อัตราการปฏิบัติได้ตามแผน

> 75%

100%

ระหว่างดำเนินการ

100%

ไตรมาส 2

ก.ย.61

มี.ค.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

 

 

 

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

 

3. วัสดุข้อมูล/สารสนเทศ

1. ติดตามผลลัพธ์ใน MIS

แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด

2. ออกแบบไฟล์ Excel

ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ

3. ติดตามและรายงานใน

เวทีประชุมกกบ. คบสอ.ทุกเดือน

4. นำเสนอผลการดำเนินการใน 3 คณะทำงานในเวทีประชุมกกบ. คบสอ.ทุกเดือน

5. สื่อสารแนวทางปฏิบัติ

องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางโซเซียล (FB, line)

เพื่อความรวดเร็ว

6. ค้นหาผลงาน นวัตกรรม R2R ในพื้นที่

- ร้อยละตัวชี้วัดที่ได้รับการบันทึก

- ร้อยละการก่อหนี้เบิกจ่ายแผนงานโครงการ

- จำนวนผลงานเด่น ODOP OTOP

R2R

100

ไตรมาส 2

50%

5 เรื่อง

ระหว่างดำเนินการ

24 ตัวชี้วัด

(3 โครงการ)

แผน 23 57.42

แผน 10

0

แผน 26

24.60

*ประเมินตามกิจกรรมของไตรมาส 2

= 100%

ปี 60

โครงงานคุณธรรม

29 เรื่อง

R2R 3 เรื่อง

ปี 61

โครงร่างR2R 15

ก.ย.61

ก.ย.61

R2R

มิ.ย.61

โครงงานคุณธรรม

ก.ย.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

4. ผู้เกี่ยวข้อง

1. ส่งเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด

เขต (รพ.สต.ติดดาว,ควบคุมภายใน,ตรวจสอบภายใน)

2. จัดประชุมชี้แจงในอำเภอ

3. จัดทีมแม่ข่ายสนับสนุน

และทีมสสอ. รพ.สต.ให้มีแกนนำครบ 4 ทีม

4. จัดทีมประเมิน โดยใช้หลักเยี่ยมเสริมพลังทั้งในรพ.และรพ.สต. เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. เชื่อมโยงและพาเรียนรู้แผนงาน โครงการของหน่วยงาน กับจุดเน้นอำเภอ และสภาพปัญหาในพื้นที่

6. ทีมประเมินควบคุมภายในได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอำเภออื่น

- จำนวนครู ข

รพ.สต.ติดดาว

- จำนวนครู ค

รพ.สต.ติดดาว

- จำนวนผู้ประเมินระบบควบคุมภายในคบสอ.

- จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ITA

-

10 คน

10 คน

5 คน

 

 

12 คน

13 คน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ก.พ.61

มี.ค.61

มี.ค.61

มี.ค.-พ.ค.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

 5. ผลลัพธ์เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดสอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปี 60

ปี 61 (ไตรมาส 2)

1. อัตราความสำเร็จของตัวชี้วัด 3 คณะทำงาน (คุณภาพ,คุณธรรมและความโปร่งใส,ประเมินผล วิจัย)

คุณภาพ          100

คุณธรรม โปร่งใส 100

ประเมินผล วิจัย  100

6/8 (75%)

3/3 (100%)

5/5 (100%)

0/12

0/7

3/4 (75%)

2. ผลคะแนนประเมิน FAI 5 มิติ (ทุกมิติ > 90%)

100%

100%

100%

3. คะแนนประเมิน FAI มิติด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์

>90%

95.24%

94.74%

4. อัตราการปฏิบัติได้ตามแผนงาน โครงการ

100%

90%

100%

 

nar2

nar3

จะเห็นว่ามีการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ทุกไตรมาส โดยคะแนนในไตรมาสสุดท้ายปี 60 จะสูงกว่าปี 61 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 60 คะแนนปี 61 จะต่ำกว่าปี 60 เล็กน้อย แต่มากกว่า 90% เนื่องจากปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการประเมิน โดยเพิ่มกระบวนการที่ตรวจสอบภายในจาก 18 กระบวนงานเป็น 28 กระบวนงาน

          ในปี 61 ได้ดำเนินการประเมินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนและแก้ไข ได้รับการประเมินจากทีมเครือข่ายอ.ตะพานหินและอ.ทับคล้อในวันที่ 6 มี.ค.61 ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ การเงินและพัสดุ

          มิติด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคบสอ.บึงนารางคบสอ.โพทะเล (ไปตรวจ) ทีมคบสอ.ตะพานหิน และคบสอ.ทับคล้อ (มาตรวจบางมูลนาก) ขอนำการบริหารความเสี่ยง COSO ของบางมูลนากไปเป็นแบบในการดำเนินงานของพื้นที่

6. มาตรฐานใหม่ในการทำงานหรือบทเรียนจากการทำกิจกรรม

        นอกจากจะได้ผลลัพธ์ด้านการดำเนินงาน ยังพบว่าจากการปรับและประสานกิจกรรมในแผนงานโครงการโดยเชิญประธานคณะทำงานที่มีกิจกรรมสอดคล้องกัน ได้แก่ คณะทำงานกลุ่มวัย  คณะทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคณะทำงานภาคีเครือข่าย  คณะทำงาน KM และคณะทำงาน NCD มาร่วมหารือกิจกรรมในแผน ปรับกิจกรรมร่วมกัน

ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 508,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.85  การบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยใช้ COSO ควรนำมาใช้ติดตามกำกับอย่างจริงจัง

7. หลักธรรมหรือหลักคิดที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จ

        เมตตา และรับผิดชอบ โดยร่วมรับฟัง ร่วมวิเคราะห์ และประสานกิจกรรมกับทีม ให้มีการยอมรับและปรับกิจกรรม ลดค่าใช้จ่าย แต่กิจกรรมและประโยชน์กับประชาชนคงเดิม