เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

ล้างมือบ่อยๆ

  

ตึกฉุกเฉิน รพ.บางมูลนาก

ตึกคลอด 

รพ.บางมูลนาก

ประกันสุขภาพ รพ.บางมูลนาก

ยุทธศาสตร์ รพ.บางมูลนาก

บริหาร รพ.บางมูลนาก

 

ตึกพิเศษ รพ.บางมูลนาก

หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก รพ.บางมูลนาก

ตึกผู้ป่วยในชาย รพ.บางมูลนาก

ตึกผู้ป่วยในหญิง รพ.บางมูลนาก


ตึกผู้ป่วยนอก รพ.บางมูลนาก

ตึกผ่าตัด รพ.บางมูลนาก

 

File14