เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 213 "แนะประชาชนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ขอให้ใช้มาตรการ...3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค...เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก"


*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 2 มิ.ย. 2562


 จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค  เปิดดู 139 view
 วันที่ประกาศข่าว : 2 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28 น.