เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)
ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยรับฟังคำวิจารณ์
ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564
(DOWNLOAD)