เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก
ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้
ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564
และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น

(DOWNLOAD)