เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก

ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือ

ดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้

ได้ตั้งแต่วันที่ 28  ธันวาคม  2564  ถึงวันที่  10 มกราคม   2565

และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 11  มกราคม  2565 

ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.

 

(DOWNLOAD)