เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง  เพิ่มส่วนขยายแสดงเนื้อหาเวปไซต์ ,ลดรายจ่าย และตรวจสอบข้อมูล

 

1.ส่วนขยายหน้าเวปหลัก

          - เป็นการสร้างจุดสนใจในหน้าเวปไซต์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาที่เวปไซต์ ได้เปิดดูในส่วนที่เรามีความต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เปิดเข้าดูเนื้อหา และเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของรพ.
kaew1

2.ส่วนขยายหน้า intro

- จากการที่เวปไซต์หน้าแรกของรพ.บางมูลนาก มีรูปภาพจำนวนมากและขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความสบายตา ดังนั้นเพื่อใม่ให้มารอโหลดหน้าแรกของเวปไซต์นาน จึงได้จัดทำหน้า intro เพิ่มขึ้นมา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของรพ.และเป็นการลดการไปรอโหลดหน้าแรกของเวปไซต์

- หาข้อมูลในการเขียนเวปไซต์ด้วยภาษา HTML เตรียมรูปภาพที่มีความเหมาะสม(โดยปรับขนาดไฟล์ ปรับแสงและสีของรูปให้น่าสนใจมากขึ้น)

- เขียนเวปไซต์ในเวปไซต์สำรอง ตามข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ และทดสอบการแสดงผล

- อัพโหลดไฟล์ index.html ขึ้นไปที่ root ของเวปไซต์ และอัพโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องไปยังห้องที่ได้สร้างเตรียมไว้บนเวปไซต์kaew2 

3.ส่วนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.พัสดุ
kaew3

4.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

4.1. สร้างห้องเก็บข้อมูลข่าวบนพื้นที่เวปไซต์

4.2. สร้างโมดูลที่จะเรียกข่าว

4.3. สร้างโมดูลที่นำข่าวมาแสดงหน้าเวปไซต์

4.4. นำข้อมูลมาอัพโหลดเข้าห้องที่สร้างไว้เก็บข้อมูลข่าว

4.5. นำข่าวตามที่จังหวัดแจ้งแหล่งข่าวมาเขียนในเวปไซต์
kaew4

5. ใช้เงินให้คุ้มค่าและประหยัด

1. การเพิ่มสัญญาณไวไฟ ตามคำแนะนำของ ปธพ. โดยใช้รถกระจายสัญญาณไวไฟของต่างสังกัด เช่น TOT เมื่อติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ทราบว่า ค่าอุปกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องเสียค่าเชื่อมต่อสัญญาณเป็นเงินมูลค่า 10,000 บาท

          แต่เนื่องจากในแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตึกผู้ป่วยนอกใหม่นั้น มีแผนซื้อไวไฟ

(access point)จำนวน 2 เครื่องอยู่แล้ว จึงพิจารณา จัดซื้อ access point ด้วยมูลค่าเครื่องละ 7,000 จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินมูลค่า 14,000 บาท จ่ายเพิ่มจากการเช่าของ TOT แต่อยู่ในแผนและยังมีอุปกรณ์ไว้ใช้งานต่อ ไม่เป็นการจ่ายเงินสูญเปล่า

2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตาม ระเบียบพัสดุ และพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

          - ตรวจสอบราคากลาง

          - มีร้านคู่เทียบราคา

          - เกิดการแข่งขัน

          - ได้ส่วนลดจากราคาหน้าเวปของบริษัท

6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 52 แฟ้ม ออกมาถูกต้องกับมาตรฐาน

          จากที่กองยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้ประกาศการใช้ ICD10TM กับรหัสแลป และตรวจพบว่า รพ.สต.ภูมิ ได้นำเข้าตารางฐานข้อมูลเรื่องแลปมาจากแหล่งอื่นมาและมีผลกระทบต่อข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกที่เมื่อส่งออกย้อนหลังจะไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลใหม่บางส่วนไม่ถูกต้องและไม่ถูกส่งออกบางส่วน และตรวจพบว่าแลป microalbumin/creatinine ตามที่ รพ.สต.บันทึกเป็นช่วง คือ >30 , 30-300 , >300 ส่งข้อมูลออกมาไม่ถูกต้องตามมาตราฐาน ซึ่งจะมีผลต่อการประมวลผลของหน่วยงาน ของทุกระดับถึงภาพรวมของประเทศได้
kaew5

kaew6

แฟ้ม LABFU
kaew7kaew8

แฟ้ม Specialpp
kaew9

kaew10

kaew11

kaew12

kaew13

แจ้งไปที่ เวปบอร์ดของ bms
kaew13----------------------------------------------------------------------------