เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

สธ. ร่วมสร้างจิตอาสา “ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน


          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่ายอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแก่จิตอาสาพระราชทานและประชาชน 10 ล้านคนทั่วประเทศ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40 

          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ทั่วประเทศ 10 ล้านคน ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40 รวมทั้ง จัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ครูพลศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทหาร ตำรวจ บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นครู ก. เป็นวิทยากรอบรมประชาชน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีกว่า 1 ล้านคน เป็นการขับเคลื่อนโครงการ  “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน” ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 ให้เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้คนไทย 10 ล้านคนมีความรู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และคนไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ได้

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหากได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง ภายใน 4 นาที ประกอบ กับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ โดยเมื่อพบคนหมดสติ ให้ปลุกเรียกด้วยเสียงที่ดังและตบไหล่ทั้งสองข้าง หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพทันที และใช้เครื่อง AED ตามคำแนะนำ โดยขณะใช้เครื่องห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย ทำต่อเนื่องจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับฝึกอบรมแล้วกว่า 300 คน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยผู้ที่สนใจสามารถขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บูธ ที่ 45-50 

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับใช้อบรมประชาชน รวมทั้งทำสื่อการเรียนการสอน วิดีทัศน์ และคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.niems.go.th

****************************************   2 มิถุนายน 2562


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 110 view
 วันที่ประกาศข่าว : 2 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25 น.