เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

สธ.แนะประชาชนเพิ่ม "หมอพร้อม" เป็นเพื่อนในไลน์ ช่วยติดตามการรับวัคซีนโควิด 19


          กระทรวงสาธารณสุขเผย 9 วันฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 29,900 ราย แนะประชาชนเพิ่ม “หมอพร้อม” เป็นเพื่อนในไลน์ ช่วยตรวจสอบรายชื่อ ประเมินและยินยอมรับวัคซีน พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนนัดวันรับวัคซีนทั้ง 2 เข็ม ติดตามอาการหลังฉีด และให้ใบยืนยันรับวัคซีนครบถ้วน ย้ำต้องฉีดให้ครบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโรค

          บ่ายวันนี้ (9 มีนาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และ ผศ. (พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการใช้งานระบบไลน์หมอพร้อม โดย นพ.จักรรัฐกล่าวว่า ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 29,900 ราย แนวโน้มผู้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนทุกชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ 2 แบบ คือ อาการไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อย มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดบริเวณที่ฉีด หน้ามืด และวิงเวียนศีรษะ เป็นต้น เป็นอาการปกติที่เกิดได้หลังการฉีดวัคซีน หายเองได้ใน 1-2 วัน

          ส่วนอาการแพ้รุนแรง คือ ไข้สูง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก จุดเลือดออก ผื่นขึ้นทั้งตัว อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง ชัก ปากเบี้ยว ปวดศีรษะรุนแรง และแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ต้องไปพบแพทย์ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานอาการแพ้รุนแรง แต่มีอาการสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วว่าไม่ใช่อาการแพ้รุนแรง 1 ราย ส่วนอีก 4 รายกำลังรอพิจารณา แต่ทั้งหมดอาการเป็นปกติและกลับบ้านแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับการรายงานทั้งหมด จะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาวัคซีนต่อไป

          นพ.จักรรัฐกล่าวต่อว่า สำหรับผู้รับวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วนจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน หากมีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศ สามารถนำใบรับรองการฉีดวัคซีนไปสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีนเพื่อออกเอกสารรับรอง (สมุดเล่มเหลือง) หรือวัคซีนพาสปอร์ต พร้อมรายละเอียดครบถ้วน โดยสามารถออกเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศที่ประเทศปลายทางกำหนด เพื่อเป็นมาตรฐานสากลเทียบเคียงกับองค์การอนามัยโลกได้

          ด้าน ผศ. (พิเศษ) นพ.สุภโชค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดทำระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศ จึงขอเชิญชวนให้เพิ่มหมอพร้อมเป็นเพื่อนในไลน์มีประโยชน์ได้ข้อมูลสุขภาพ แจ้งเตือนการไปรับวัคซีนโควิดครบทั้ง 2 เข็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค หากฉีดไม่ครบจะทำให้วัคซีนที่ฉีดไปสูญเปล่า มีการติดตามอาการภายหลังการฉีดวัคซีนในวันที่ 1 , 7 และ 30 และจะส่งข้อความยืนยันการรับวัคซีนหลังรับวัคซีนครบ 2 เข็ม

         ทั้งนี้ วิธีการใช้งานไลน์หมอพร้อม ให้เข้าแอปพลิเคชันไลน์ ค้นหาและเพิ่ม “หมอพร้อม” เป็นเพื่อนกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ลงทะเบียนผู้ใช้งานและยืนยันข้อมูล ซึ่งมีเมนูเพิ่มบุคคลอื่นเพื่อลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัวที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถเลือกฟังก์ชัน “วัคซีนโควิด 19” เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแรกในการรับวัคซีนเข้าสู่ระบบหมอพร้อมแล้ว หากมีรายชื่อในระบบจะแสดงหน้าจอให้กดยืนยันการรับวัคซีน เนื่องจากเป็นเรื่องของความสมัครใจ จากนั้นจะมีแบบประเมินคัดกรองก่อนรับวัคซีน เข้าสู่การนัดหมาย โดยสามารถเลือกสถานพยาบาล วันและเวลาได้

         “สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อจะแสดงที่หน้าจอว่า ได้รับวัคซีนในระยะถัดไป ไม่ต้องกังวลว่ารายชื่อตนเองตกหล่น ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลได้ทยอยนำเข้ารายชื่อกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และ ประชาชน จากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และทะเบียนราษฎร์เข้าสู่ระบบต่อไป หากคิดว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงและยังไม่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน และย้ำว่าการใช้งานหมอพร้อมไม่ได้เป็นการลงทะเบียนเพื่อจองรับวัคซีนแต่อย่างใด” ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชคกล่าว

  **************************************  9 มีนาคม 2564

*************************************************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 490 view
 วันที่ประกาศข่าว : 9 มีนาคม 2564 เวลา 19:49 น.