เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo

 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้ง 1/2561 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 362/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมฯ ได้มอบนโยบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่มีจุดบริการประชาชนทั่วประเทศของรัฐกว่า 80,000 จุดร่วมกันปักหมุด เพื่อจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเริ่มต้นปักหมุดจุดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 


ลำดับต่อมา ได้นำข้อมูลพิกัดที่อยู่ดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนค้นหาพิกัดจุดให้บริการของภาครัฐและนำทางไปที่ตั้งหน่วยงาน ค้นหาคู่มือในการเข้าใช้บริการภาครัฐ รวมถึงประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ ที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบสถานะบริการที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารได้ในแอปพลิเคชันเดียว และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด กับการค้นหาร้านค้า ชิม ช้อป ใช้ ใกล้ๆตัวคุณและนำทางพาไปได้เลย คลิกที่นี่

โหลดเลย! แอปพลิเคชัน CITIZENinfo
ที่ไหนเลิกขอสำเนาเอกสาร
ค้นหาจุดให้บริการที่ใกล้ตัวคุณ
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
ให้คะแนนบริการหลังใช้บริการ

IOS http://bit.ly/CITIZENinfoIOS
Androids http://bit.ly/CITIZENinfoAndroid

“คุณหลวง” เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ หัวใจบริการ 
ชวนโหลดแอป “CITIZENinfo” ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วประเทศ!
จะเดินทางไปติดต่อราชการที่ไหน…หาไม่ยาก

  


CITIZENinfo สำเนาไม่ใช้ รู้ใจประชาชน มิติใหม่ติดต่อราชการ

 

 

 

ที่มา : https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizeninfo/application-citizeninfo/