เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

How to Digital ID

อยากใช้ Digital ID หรือ การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพียงลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน ก็จะรู้ว่ามีแล้วดีอย่างไร

✔️ ช่วยลดความเสี่ยงในการโดนปลอมแปลงตัวตน
✔️ ลดความซ้ำซ้อนการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารกระดาษ

ดาวโหลด : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 

ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

 

ที่มา : https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36443/