เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปาก ใบหน้า และลำคอ

                   7-8, 14-15 สิงหาคม 2564

ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุมกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

Osteomyelitis

“An inflammation of the medullary portion of bone”

 

Pathogenesis

                   “Compromise blood supply”

          Acute inflammation (edema, pus formation) ⇒ Increased intramedullary pressure  Vascular collapse (stasis, ischemic of bone)  Avascular bone

          Pus, organism extension  Harversian system/nutrient canal involvement  Elevation of periosteum  Disruption of blood supply  Avascular infected bone

Classification

 1. Suppurative Osteomyelitis
 2. Nonsuppurative Osteomyelitis

Clinical finding

Acute : deep, intense pain, high intermittent fever, paresthesia/anesthesia of lower lip, identifiable cause

Acute ผ่านไป 10-14 วัน จะเข้าสู่ระยะ Subacute

          Subacute : malaise, fever, anorexia, pus exudate, cutaneous fistula, firm swelling, +/- trismus, lymphadenopathy

Acute ผ่านไป 1 เดือน จะเข้าสู่ระยะ Chronic

          Chronic : fistula, induration/wooden sign, sequestra

Microbiology

 • Streptococci (hemolytic) : Streptococci viridians
 • Oral anaerobes : Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella
 • Staphylococcus : aureus, S.epidermidis and saprophyticus

Imaging

 • Plain film x-ray จะ detect ยาก เนื่องจากต้องสูญเสียกระดูกไป 30-60% ก่อนถึงจะเห็นในฟิล์ม
 • CT,MRI
 • Scattered areas of bone destruction “Moth-eaten” appearance
 • Bone destruction : Sequestra/Involucrum

DDx กับ Lymphosarcoma, Ewing’s tumor, intraosseous SCCA

 • Deposition of bone (subperiosteal) : Onion skin

DDx กับ Fibrous dysplasia, osteoid osteoma, Paget’s disease of bone, malignant bone producing tumors (osteosarcoma)

Treatment

          ATB

 • Augmentin
 • Amoxicillin + Metronidazole
 • Clindamycin

Acute : ATB

Chronic : ATB+SR กำจัด source of infection

 

 

ทพญ.ปรัชญานียศักดิ์ เอี่ยมดี